Naše škola se zapojila do projektu, který je hrazen z Evropských fondů "EU peníze školám"

Dobrý den,

 
vítáme Vás  na stránkách ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCLÍŘOV,  okres Svitavy.

 

Naše základní škola spolu s mateřskou školou a obecním úřadem  vytváří přirozené centrum obce.Od letošního školního roku (2017/2018) je naše mateřská škola rozšířena z jednoho oddělení na dvě. Kapacita školky se zvýšila na 37 dětí, což znamená, že jsme připraveni přijímat děti již od věku dvou let. O nejmenší děti se bude starat chůva. Jedno oddělení mateřské školy je vyčleněno předškolákům, kterým tak můžeme věnovat maximální péči.                                                   Na základní škole vyučujeme žáky ve dvou třídách od 1. do 5. ročníku. Kapacitu však máme navýšenou až na 60 dětí, takže se může počet tříd zvyšovat. Máme k dispozici školní jídelnu a odpoledne mohou žáci trávit ve školní družině a také jim nabízíme široké spektrum kroužků zaměřených na sportovní, výtvarnou, taneční a hudební oblast. Takto získané dovednosti mohou žáci předvést na nejrůznějších kulturně-společenských akcích, na kterých se pravidelně a s úspěchem podílíme (beseda pro seniory, vítání občánků, oslava Dne matek,...).

Řadu akcí také pořádáme nebo se spolupodílíme na jejich organizaci (drakiáda, podzimní průvod masek, vánoční a mikulášská besídka, cyklosoutěž a tradiční turistický pochod Koclířovský kotlík).

 

Činnost školy již dlouhodobě zpestřují projekty :

  •  Putování za čtyřmi živly – cyklus pravidelných akcí
  •  Recyklohraní – třídění odpadů
  •  Příroda léčí – sběr léčivých rostlin
  •  Ukázněný chodec a cyklista – dopravní výchova
  •  Zdravé zuby
  •  Ovoce do škol
  •  M.R.K.E.V.
  •  Den Země
  •  Den knihy
  •  Hrajeme si na školu – pravidelné návštěvy MŠ

   

Završením naší školní práce jsou exkurze a výlety, které zajímavým způsobem doplňují teoretickou výuku.

 

Naše škola je přístupná pro každého a svým rodinným postojem k dětem i rodičům se snaží zpříjemnit prostředí tak,   aby se zde všichni cítili dobře a aby žáci odcházeli na druhý stupeň dobře připraveni.