ŠKOLNÍ DRUŽINA

informace

Provoz školní družiny:

 Ranní družina  bude od 6:00 v budově ZŠ, žáci budou v 7:50 převedeni  pod pedagogickým dozorem do svých tříd ZŠ.

 Odpolední provoz je do 16:00 hod.

Potřeby dětí do ŠD

- Zápisní lístek- řádně vyplněný (odchody ze ŠD- doprovody, tel. číslo)

- Hrníček na pitný režim

- Převlečení do ŠD a na ven

Každou změnu odchodu- doprovodu hlásit vychovatelce!

Poplatek za ŠD je 300 kč/pololetí